CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

a. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân:

Ứng dụng Medigo thu thập thông tin của Người dùng, Nhà thuốc, Nhà Phân Phối sử dụng vào các mục đích như sau:

Phạm vi thu thập thông tin cá nhân của Ứng dụng Medigo như sau:

b. Phạm vi sử dụng thông tin:

Các thông tin mà Người dùng, Đối Tác cung cấp có thể được sử dụng trong các mục đích sau đây:

c. Thời gian Lưu trữ thông tin

Medigo sẽ lưu giữ bản sao thông tin của Người dùng, Đối Tác trong một thời gian hợp lí miễn là Người dùng, Nhà thuốc duy trì tài khoản của mình hoặc khi cần thiết phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ của Medigo hoặc Người dùng, Nhà Thuốc có yêu cầu hủy (đối với Nhà Phân Phối là khi mối quan hệ giữa Nhà Phân Phối và Medigo chấm dứt hoặc Nhà Phân Phối có yêu cầu hủy). Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Người dùng và Đối Tác sẽ được bảo mật trên máy chủ của Medigo.

d. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với các thông tin đó

e. Địa chỉ của Medigo, bao gồm cách thức liên hệ để Người dùng, Nhà thuốc có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDIGO SOFTWARE

Địa chỉ: Y1 đường Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: 0868.550.088                    Email: cskh@medigoapp.com

f. Cách thức liên hệ để Người dùng, Đối Tác có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến Người dùng, Đối Tác:

Người dùng, Đối Tác có thể sử dụng các phương thức sau để hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến Người dùng, Đối Tác:

g. Phương thức và công cụ để Người dùng, Đối Tác tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên Ứng dụng Medigo

Medigo không cung cấp tài khoản truy cập và ứng dụng dành riêng cho Nhà Phân Phối để đăng nhập vào Ứng dụng Medigo, mọi hoạt động của Nhà Phân Phối sẽ được hỗ trợ từ Medigo bao gồm cập nhật hàng hóa lên Ứng dụng và nhận thông tin đặt hàng từ Nhà Thuốc.

h. Cam kết bảo mật thông tin của Người dùng, Nhà thuốc, Nhà Phân Phối:

i. Cơ chế tiếp cận và giải quyết khiếu nại của Người dùng, Đối Tác liên quan đến việc thông tin của Người dùng, Đối Tác bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo: