CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 1. Quy trình giải quyết tranh chấp:

  • Bước 1: Người khiếu nại có gửi khiếu nại và thông tin đến Medigo đến địa chỉ email: cskh@medigoapp.com; hoặc Gọi điện đến số điện thoại 0868.550.088; hoặc Gửi thư đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần MEDIGO SOFTWARE Việt Nam, địa chỉ: Y1 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

  • Bước 2: Medigo sẽ tiếp nhận các vấn đề đã được thông tin, tùy theo tính chất và mức độ của vấn đề thì Medigo sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ giải quyết khiếu nại đó.

 2. Trường hợp khiếu nại liên quan tới Medigo:

  • Medigo sẽ tự liên hệ để giải quyết khiếu nại với Người khiếu nại.
  • Medigo yêu cầu Người khiếu nại đưa ra yêu cầu giải quyết tranh chấp, khiếu nại phải cung cấp đủ thông tin liên quan đến vấn đề bao gồm: Vấn đề cần xử lý, các tài liệu, chứng cứ chứng minh và yêu cầu cụ thể (ví dụ: đòi bồi thường; xin lỗi; cải chính công khai...).
  • Nếu thương lượng hòa giải không thành thì một trong các bên có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của mình.
 3. Trường hợp vấn đề liên quan giữa người tiêu dùng và Người dùng hoặc Nhà thuốc hoặc giữa các Người dùng hoặc Nhà thuốc với nhau:

  • Medigo sẽ chuyển thông tin về vấn đề sang Người dùng hoặc Nhà thuốc đó thông qua địa chỉ email, số điện thoại hoặc gửi thư thông qua đường bưu điện.
  • Medigo yêu cầu Người khiếu nại đưa ra yêu cầu giải quyết tranh chấp, khiếu nại phải cung cấp đủ thông tin liên quan đến vấn đề bao gồm: Vấn đề cần xử lý, các tài liệu, chứng cứ chứng minh và yêu cầu cụ thể (ví dụ: đòi bồi thường; xin lỗi; cải chính công khai...).
  • Medigo đứng ra làm bên thứ ba hòa giải hoặc tiến hành hỗ trợ thương lượng với các bên tranh chấp. Trong trường hợp tranh chấp, khiếu nại nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Medigo thì Medigo sẽ đề nghị các bên đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
 4. Thời gian tiếp nhận và xử lý khiếu nại, phản ánh về vấn đề là 03 (ba) ngày làm việc kể từ thời điểm Medigo nhận được phản ánh.

 5. Medigo tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Medigo sẽ sẵn sàng cung cấp những thông tin liên quan nếu được yêu cầu và việc cung cấp thông tin được xác định là cần thiết để hỗ trợ giải quyết tranh chấp, khiếu nại.