CÔNG TY CỔ PHẦN

MEDIGO SOFTWARE

——————

Số:  ………………..  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ___ tháng ___ năm 20__

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

ỨNG DỤNG MEDIGO

I. Nguyên tắc chung

Ứng dụng Medigo - Đặt Thuốc Có Ngay và Ứng dụng dành cho nhà thuốc do Công Ty Cổ Phần MEDIGO SOFTWARE phát triển và vận hành. Thành viên trên Ứng dụng là các cá nhân, tổ chức, thương nhân có hoạt động hợp pháp được pháp luật công nhận và được Medigo xem xét cho phép sử dụng dịch vụ tại Ứng dụng Medigo.

Địa chỉ truy cập dành cho Người dùng:

Tên gọi của Ứng dụng: Ứng dụng Medigo - Đặt Thuốc Có Ngay

https://play.google.com/store/apps/details?id=xyz.medigo.user&hl=en 

https://apps.apple.com/vn/app/medigo-%C4%91%E1%BA%B7t-thu%E1%BB%91c-c%C3%B3-ngay/id1476660376?l=vi 

Địa chỉ truy cập dành cho Nhà Thuốc:

https://play.google.com/store/apps/details?id=xyz.medigo.pharmacy&hl=en 

https://apps.apple.com/vn/app/%E1%BB%A9ng-d%E1%BB%A5ng-cho-nh%C3%A0 thu%E1%BB%91c/id1476660518

II. Quy định chung

1. Định nghĩa chung:

2. Quy định hoạt động

III. Quy trình giao dịch

1. Quy trình dành cho người mua hàng/sử dụng dịch vụ;

a. Đăng ký tài khoản:

Tên gọi của Ứng dụng: Ứng dụng Medigo - Đặt Thuốc Có Ngay (“Ứng dụng Người dùng”)

Bước 1: Ng ười dùng truy cập vào CH-Play nếu thiết bị hoạt động theo hệ điều hành Android hoặc Người dùng truy cập vào App-store nếu thiết bị hoạt động theo hệ điều hành IOS.

Bước 2: Người dùng tải Ứng dụng về thiết bị

Bước 3. Người dùng mở Ứng dụng sẽ hiển thị mục yêu cầu nhập số điện thoại.

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A23.tmp.jpg

Bước 4. Medigo sẽ gửi một đoạn mã OTP về số điện thoại mà Người dùng đã cung cấp. Người dùng nhập thông tin đoạn mã vào ô thông tin.

Bước 5. Người dùng cập nhật tên truy cập tại ô thông tin yêu cầu.

Bước 6. Hoàn tất đăng nhập tài khoản.

b. Quy trình mua hàng và sử dụng dịch vụ

Bước 1. Người dùng nhấp chọn nhóm sản phẩm Người dùng cần tìm tại mục danh mục:

Description: C:\Users\Win 10\Desktop\2.jpg 

Bước 2. Người dùng chọn sản phẩm cần tìm bằng các cách sau:

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E6D.tmp.jpg 

Dùng thanh công cụ tìm kiếm: Người dùng nhập tên sản phẩm dự định mua.

Tìm sản phẩm theo danh mục đề xuất.

Bước 3. Người dùng chọn sản phẩm cần đặt và kiểm tra thông tin thuốc.  

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E6E.tmp.jpg 

Bước 4. Người dùng kiểm tra kỹ đơn hàng.

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E6F.tmp.jpg 

Bước 5. Người dùng tiến hành đặt hàng. Sau khi nhấp chọn nút “đặt hàng” sẽ hiện ra box thông báo như sau:

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E70.tmp.jpg 

Bước 6. Đơn hàng sẽ được gửi đến cho Nhà thuốc để xác nhận.

Bước 7. Trong khoản thời gian chờ xác nhận. Người dùng có thể hủy đơn hàng bằng cách nhấp chọn nút chức năng “hủy đơn” như hình. Trường hợp đơn hàng đã được phê duyệt để vận chuyển đến Người dùng thì không thể thực hiện hủy đơn.

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E71.tmp.jpg 

Bước 7. Sau khi Nhà thuốc xác nhận đơn hàng. Đơn thuốc sẽ được chuẩn bị để vận chuyển đến Người dùng.

Bước 1. Người dùng nhấp chọn mục “đặt thuốc” và nhấp chọn nút chức năng “Đặt thuốc ngay”

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E72.tmp.jpg 

Bước 2. Ứng dụng Medigo bắt đầu tìm Nhà thuốc gần địa điểm của Người dùng.

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E73.tmp.jpg 

Bước 3. Sau khi tìm được, Nhà thuốc sẽ tiến hành liên hệ theo thông tin liên hệ của Người dùng được cập nhật tại Ứng dụng Nhà thuốc.

Bước 4. Nhà thuốc và Người dùng thống nhất sản phẩm đặt mua.

Bước 5. Nhà thuốc gửi đơn hàng xác nhận cho Người dùng.

Bước 6. Người dùng xác nhận đơn thuốc.

Bước 7. Nhà thuốc tiến hành vận chuyển đơn hàng.

Trường hợp Người dùng nhấp chọn “Hủy” đơn hàng: Medigo sẽ hiển thị một hộp thông tin chứa câu hỏi “Bạn muốn hủy đơn hàng?” và các lí do mà Người dùng hủy đơn hàng cùng với nút chức năng để Người dùng được nhấp chọn lí do hủy đơn hàng. Người dùng nhấp chọn “Gửi”. Thông tin đánh giá của Người dùng sẽ được Medigo ghi nhận.

Bước 1. Người dùng chọn “Hủy đơn”.

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E74.tmp.jpg 

Bước 2. Người dùng cung cấp lý do hủy đơn.

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E85.tmp.jpg

2. Quy trình dành cho người đối tác (người bán hàng, nhà cung cấp…);

a. Đăng ký tài khoản

- Đối với Nhà Thuốc:

Đối với Nhà thuốc để có tài khoản truy cập vào Ứng dụng Nhà thuốc:

Bước 1. Nhà thuốc liên hệ và tiến hành ký kết hợp đồng dịch vụ với Medigo.

Bước 2. Medigo yêu cầu cung cấp thông tin/giấy tờ bao gồm thông quan email/zalo hoặc tại link đăng ký https://admin-prod.medigoapp.com/pharmacy/register;

Bước 3. Medigo thẩm định các điều kiện kinh doanh của Nhà thuốc và tạo một tài khoản truy cập vào Ứng dụng cho Nhà thuốc bao gồm: ID nhà thuốc/Mã nhà thuốc; Tên đăng nhập và Mật khẩu.

Bước 4. Nhà thuốc truy cập vào CH-Play nếu thiết bị Nhà thuốc đang sử dụng đang hoạt động theo hệ điều hành Android hoặc Nhà thuốc truy cập vào App-store nếu thiết bị Nhà thuốc đang sử dụng đang hoạt động theo hệ điều hành IOS.

Bước 5. Sau khi tải ứng dụng về thiết bị. Nhà thuốc tiến hành đăng nhập vào Ứng dụng Nhà thuốc bằng tài khoản mà Medigo đã cung cấp. Cụ thể, khi mở Ứng dụng Medigo sẽ hiển thị giao diện như sau. Nhà thuốc nhập đoạn mã nhà thuốc mà Medigo đã tạo cho Nhà thuốc vào ô chức năng “Nhập mã nhà thuốc” như hình sau:

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A34.tmp.jpg 

Bước 6: Nhà thuốc nhập email/số điện thoại và Mật khẩu mà Medigo đã tạo cho Nhà thuốc vào ô “Email, số điện thoại” và “Mật khẩu” như hình và nhấp chọn “ĐĂNG NHẬP” để hoàn tất việc đăng nhập.

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A35.tmp.jpg 

- Đối với Nhà Phân Phối:

Medigo không cung cấp tài khoản truy cập và ứng dụng dành riêng cho Nhà Phân Phối để đăng nhập vào Ứng dụng Medigo, mọi hoạt động của Nhà Phân Phối sẽ được thực hiện thông qua Medigo bao gồm cập nhật hàng hóa lên Ứng dụng và nhận thông tin đặt hàng từ Nhà Thuốc.

b. Quy trình mua hàng và sử dụng dịch vụ.

i. Quy trình xác nhận đơn hàng và thực hiện đơn hàng của Người dùng:

Bước 1. Nhà thuốc truy cập vào Ứng dụng Medigo dành cho Nhà thuốc đăng nhập vào tài khoản bằng mã nhà thuốc, tên tài khoản và mật khẩu do Medigo cung cấp khi ký hợp đồng/thỏa thuận với Medigo.

Bước 2.  Thông tin của Người dùng vừa nhấp chọn đặt thuốc sẽ được hiển thị trên mục “Mới” tại tài khoản của Ứng dụng Nhà thuốc. Nhà thuốc nhấp chọn liên hệ đến Người dùng.

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E88.tmp.jpg 

Bước 3.  Nhà thuốc nhấp chọn “Tạo đơn thuốc mới”. Liên hệ với Người dùng để thống nhất đơn thuốc. Nhà thuốc điền đầy đủ thông tin đơn thuốc; Tiêu đề của đơn thuốc; Số ngày uống; Lưu ý; Tiền thuốc.

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E89.tmp.jpg 

Trường hợp đã thống nhất đơn thuốc. Nhà thuốc vuốt ngang nút chức năng “VUỐT ĐỀ HOÀN THÀNH” để hoàn tất đơn thuốc và gửi cho Người dùng xác nhận đơn thuốc.

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E8A.tmp.jpg 

Trường hợp Người dùng, Nhà thuốc không thống nhất được đơn thuốc vì bất kỳ lí do gì. Nhà thuốc nhấp chọn nút chức năng “HỦY”. Khi Nhấp chọn nút chức năng “HỦY” sẽ hiện ra hộp thông tin sau để Nhà thuốc lựa chọn lí do không thực hiện được đơn hàng và gửi thông tin đánh giá về cho Medigo.

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E9B.tmp.jpg 

Bước 4. Nhà thuốc chờ Người dùng xác nhận đơn hàng

Trường hợp Người dùng nhấp chọn “Xác nhận” đơn hàng: Nhà thuốc gửi thông tin đơn hàng đến Medigo. Medigo sẽ tìm kiếm tài xế gần nhất trên một phần mềm của đơn vị vận chuyển để thực hiện việc vận chuyển đến Người dùng. Medigo sẽ trừ đi 9.9% giá trị trên mỗi đơn thuốc bán ra thông qua Ứng dụng Medigo (đã bao gồm thuế VAT) và 800đ (tám trăm đồng) tiền bao bì đóng gói. Số tiền hiển thị trong mục “Giao dịch” của Nhà thuốc sẽ bị giảm và Ứng dụng Medigo sẽ cập nhật thông tin về tình trạng đơn hàng tại mục “Lịch sử”.  

Trường hợp Người dùng nhấp chọn “Hủy” đơn hàng. Ứng dụng Medigo sẽ ghi nhận thông tin đánh giá và cập nhật thông tin đánh giá của Người dùng trên Ứng dụng Medigo tại mục “Lịch sử”.

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E9C.tmp.jpg

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E9D.tmp.jpg

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E9E.tmp.jpg

Tài khoản của Nhà thuốc có thể hiện nút “Đang mở cửa” và “Tạm đóng cửa” và nút nguồn để hiển thị trạng thái có hoạt động hay không để hỗ trợ cho việc tìm kiếm/gửi yêu cầu cho Nhà thuốc khi Người dùng nhấp chọn “Đặt thuốc ngay”.

ii. Quy trình Nhà thuốc đặt hàng của Nhà Phân Phối: 

Bước 1. Nhà Thuốc vào mục “Nhà Phân Phối” trên Ứng Dụng Medigo Nhà Thuốc.

Description: C:\Dang Xu Ly\working\Giay phep\Website_Dang xu ly\Medigo\Ho so dang ky Medigo_Form\Ho so_Medigo\Ho so final_sua doi\Hinh anh_quy trinh dat mua dich vu cua NPP\1.jpg

Bước 2. Nhà Thuốc sẽ nhấp chọn sản phẩm dự kiến sẽ mua.

Description: C:\Dang Xu Ly\working\Giay phep\Website_Dang xu ly\Medigo\Ho so dang ky Medigo_Form\Ho so_Medigo\Ho so final_sua doi\Hinh anh_quy trinh dat mua dich vu cua NPP\4.jpg

Bước 3. Nhà Thuốc nhấp chọn “đặt hàng” trực tiếp trên Ứng Dụng Medigo Nhà Thuốc;

Description: C:\Dang Xu Ly\working\Giay phep\Website_Dang xu ly\Medigo\Ho so dang ky Medigo_Form\Ho so_Medigo\Ho so final_sua doi\Hinh anh_quy trinh dat mua dich vu cua NPP\2.jpg

Bước 4. Medigo sẽ hiển thị đơn hàng đặt thành công trên Ứng Dụng Medigo Nhà Thuốc.

Description: C:\Dang Xu Ly\working\Giay phep\Website_Dang xu ly\Medigo\Ho so dang ky Medigo_Form\Ho so_Medigo\Ho so final_sua doi\Hinh anh_quy trinh dat mua dich vu cua NPP\5.jpg

Medigo tạo điều kiện cho Nhà Thuốc hủy đơn hàng bằng cách Nhà Thuốc nhấp chọn “Xem Đơn Hàng” và nhấp chọn “hủy đơn” và nhấp chọn “xác nhận”:

Description: C:\Dang Xu Ly\working\Giay phep\Website_Dang xu ly\Medigo\Ho so dang ky Medigo_Form\Ho so_Medigo\Ho so final_sua doi\Hinh anh_quy trinh dat mua dich vu cua NPP\6.jpg

Bước 5: Sau khi đơn hàng được đặt thành công. Medigo nhận thông tin đơn hàng email từ nhà thuốc; và gửi thông tin khách hàng cho Nhà Phân Phối (gửi qua email, zalo);

Bước 6. Nhà Phân Phối liên hệ Nhà Thuốc xác nhận, trao đổi về phương thức thanh toán và vận chuyển đơn hàng.

3. Quy trình giao nhận vận chuyển;

i. Mô tả chi tiết thông tin về dịch vụ vận chuyển, giao nhận:

Giữa Nhà Thuốc và Người Dùng:

Việc vận chuyển/giao nhận sẽ tuân theo quy định của đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển mà Medigo đang sử dụng dịch vụ. Quy trình chung của việc vận chuyển như sau:  

Bước 1. Sau khi Người dùng, Nhà thuốc thống nhất đơn hàng và Người dùng đã xác nhận đơn hàng. Nhà thuốc sẽ gửi thông tin điểm nhận hàng cho Medigo. Medigo sẽ tìm người vận chuyển để vận chuyển đơn hàng tới địa chỉ được chỉ định bởi Người dùng.

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A36.tmp.jpg

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A37.tmp.jpg

 (Hình ảnh trên phần mềm của đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển lúc cập nhật

thông tin địa điểm nhận hàng và tìm tài xế)

Bước 2. Người vận chuyển sẽ đến địa chỉ của Nhà thuốc để nhận thuốc và thanh toán khoản tiền này.

Bước 3. Đơn vị vận chuyển sẽ giao thuốc đến địa chỉ mà Người dùng đã cung cấp theo thông tin đơn thuốc và nhận tiền thuốc và tiền phí vận chuyển.

Xử lý trường hợp Người dùng không nhận hàng: Nhà thuốc sẽ nhận lại đơn hàng nếu đơn hàng gửi trả lại Nhà thuốc trong vòng ​48 giờ ​kể từ thời điểm giao hàng với lý do Người dùng không nhận hàng và đơn hàng được giữ nguyên kiện.

Giữa Nhà Thuốc và Nhà Phân Phối: việc vận chuyển là theo thỏa thuận giữa Nhà Phân Phối và Nhà Thuốc.

ii. Phân định trách nhiệm về cung cấp chứng từ hàng hóa giữa người bán, bên cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử và bên cung cấp dịch vụ logistics trong trường hợp có giao kết sử dụng dịch vụ logistics của bên thứ ba.

Phân định trách nhiệm của đơn vị vận chuyển.

4. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng;

Bước 1. Người dùng nhấp chọn nhóm sản phẩm Người dùng cần tìm tại mục danh mục:

Description: C:\Users\Win 10\Desktop\2.jpg 

Bước 2. Người dùng chọn sản phẩm cần tìm bằng các cách sau:

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E6D.tmp.jpg 

Dùng thanh công cụ tìm kiếm: Người dùng nhập tên sản phẩm dự định mua.

Tìm sản phẩm theo danh mục đề xuất.

Bước 3. Người dùng chọn sản phẩm cần đặt và kiểm tra thông tin thuốc.  

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E6E.tmp.jpg 

Bước 4. Người dùng kiểm tra kỹ đơn hàng.

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E6F.tmp.jpg 

Bước 5. Người dùng tiến hành đặt hàng. Sau khi nhấp chọn nút “đặt hàng” sẽ hiện ra box thông báo như sau:

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E70.tmp.jpg 

Bước 6. Đơn hàng sẽ được gửi đến cho Nhà thuốc để xác nhận.

Bước 7. Trong khoản thời gian chờ xác nhận. Người dùng có thể hủy đơn hàng bằng cách nhấp chọn nút chức năng “hủy đơn” như hình. Trường hợp đơn hàng đã được phê duyệt để vận chuyển đến Người dùng thì không thể thực hiện hủy đơn.

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E71.tmp.jpg 

Bước 8. Sau khi Nhà thuốc xác nhận đơn hàng. Đơn thuốc sẽ được chuẩn bị để vận chuyển đến Người dùng.

Bước 1. Nhà thuốc truy cập vào Ứng dụng Medigo dành cho Nhà thuốc đăng nhập vào tài khoản bằng mã nhà thuốc, tên tài khoản và mật khẩu do Medigo cung cấp khi ký hợp đồng/thỏa thuận với Medigo.

Bước 2.  Thông tin của Người dùng vừa nhấp chọn đặt thuốc sẽ được hiển thị trên mục “Mới” tại tài khoản của Ứng dụng Nhà thuốc. Nhà thuốc nhấp chọn liên hệ đến Người dùng.

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E88.tmp.jpg 

Bước 3.  Nhà thuốc nhấp chọn “Tạo đơn thuốc mới”. Liên hệ với Người dùng để thống nhất đơn thuốc. Nhà thuốc điền đầy đủ thông tin đơn thuốc; Tiêu đề của đơn thuốc; Số ngày uống; Lưu ý; Tiền thuốc.

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E89.tmp.jpg 

Trường hợp đã thống nhất đơn thuốc. Nhà thuốc vuốt ngang nút chức năng “VUỐT ĐỀ HOÀN THÀNH” để hoàn tất đơn thuốc và gửi cho Người dùng xác nhận đơn thuốc.

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E8A.tmp.jpg 

Trường hợp Người dùng, Nhà thuốc không thống nhất được đơn thuốc vì bất kỳ lí do gì. Nhà thuốc nhấp chọn nút chức năng “HỦY”. Khi Nhấp chọn nút chức năng “HỦY” sẽ hiện ra hộp thông tin sau để Nhà thuốc lựa chọn lí do không thực hiện được đơn hàng và gửi thông tin đánh giá về cho Medigo.

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E9B.tmp.jpg 

Bước 4. Nhà thuốc chờ Người dùng xác nhận đơn hàng

Trường hợp Người dùng nhấp chọn “Xác nhận” đơn hàng: Nhà thuốc gửi thông tin đơn hàng đến Medigo. Medigo sẽ tìm kiếm tài xế gần nhất trên một phần mềm của đơn vị vận chuyển để thực hiện việc vận chuyển đến Người dùng. Medigo sẽ trừ đi 9.9% giá trị trên mỗi đơn thuốc bán ra thông qua Ứng dụng Medigo (đã bao gồm thuế VAT) và 800đ (tám trăm đồng) tiền bao bì đóng gói. Số tiền hiển thị trong mục “Giao dịch” của Nhà thuốc sẽ bị giảm và Ứng dụng Medigo sẽ cập nhật thông tin về tình trạng đơn hàng tại mục “Lịch sử”.  

Trường hợp Người dùng nhấp chọn “Hủy” đơn hàng. Ứng dụng Medigo sẽ ghi nhận thông tin đánh giá và cập nhật thông tin đánh giá của Người dùng trên Ứng dụng Medigo tại mục “Lịch sử”.

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E9C.tmp.jpg

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E9D.tmp.jpg

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E9E.tmp.jpg

Tài khoản của Nhà thuốc có thể hiện nút “Đang mở cửa” và “Tạm đóng cửa” và nút nguồn để hiển thị trạng thái có hoạt động hay không để hỗ trợ cho việc tìm kiếm/gửi yêu cầu cho Nhà thuốc khi Người dùng nhấp chọn “Đặt thuốc ngay”.

Bước 1. Nhà Thuốc vào mục “Nhà Phân Phối” trên Ứng Dụng Medigo Nhà Thuốc.

Description: C:\Dang Xu Ly\working\Giay phep\Website_Dang xu ly\Medigo\Ho so dang ky Medigo_Form\Ho so_Medigo\Ho so final_sua doi\Hinh anh_quy trinh dat mua dich vu cua NPP\1.jpg

Bước 2. Nhà Thuốc sẽ nhấp chọn sản phẩm dự kiến sẽ mua.

Description: C:\Dang Xu Ly\working\Giay phep\Website_Dang xu ly\Medigo\Ho so dang ky Medigo_Form\Ho so_Medigo\Ho so final_sua doi\Hinh anh_quy trinh dat mua dich vu cua NPP\4.jpg

Bước 3. Nhà Thuốc nhấp chọn “đặt hàng” trực tiếp trên Ứng Dụng Medigo Nhà Thuốc;

Description: C:\Dang Xu Ly\working\Giay phep\Website_Dang xu ly\Medigo\Ho so dang ky Medigo_Form\Ho so_Medigo\Ho so final_sua doi\Hinh anh_quy trinh dat mua dich vu cua NPP\2.jpg

Bước 4. Medigo sẽ hiển thị đơn hàng đặt thành công trên Ứng Dụng Medigo Nhà Thuốc.

Description: C:\Dang Xu Ly\working\Giay phep\Website_Dang xu ly\Medigo\Ho so dang ky Medigo_Form\Ho so_Medigo\Ho so final_sua doi\Hinh anh_quy trinh dat mua dich vu cua NPP\5.jpg

Medigo tạo điều kiện cho Nhà Thuốc hủy đơn hàng bằng cách Nhà Thuốc nhấp chọn “Xem Đơn Hàng” và nhấp chọn “hủy đơn” và nhấp chọn “xác nhận”:

Description: C:\Dang Xu Ly\working\Giay phep\Website_Dang xu ly\Medigo\Ho so dang ky Medigo_Form\Ho so_Medigo\Ho so final_sua doi\Hinh anh_quy trinh dat mua dich vu cua NPP\6.jpg

Bước 5: Sau khi đơn hàng được đặt thành công. Medigo nhận thông tin đơn hàng email từ nhà thuốc; và gửi thông tin khách hàng cho Nhà Phân Phối (gửi qua email, zalo);

Bước 6. Nhà Phân Phối liên hệ Nhà Thuốc xác nhận, trao đổi về phương thức thanh toán và vận chuyển đơn hàng.

5. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

a. Chính sách kiểm hàng,         

Người dùng được quyền kiểm tra Sản phẩm ngay khi nhận được Sản phẩm. Khi phát hiện một trong các trường hợp trên, Người dùng có thể trao đổi trực tiếp với Nhân viên giao Sản phẩm hoặc phản hồi cho Medigo ngay đến:

b. Chính sách đổi trả, hoàn tiền:

Điều kiện đổi trả:

Thời gian áp dụng đối trả:

Quy trình trả hàng:

Phương thức hoàn tiền

Thời gian hoàn tiền

Thẻ tín dụng, ATM nội địa

05 – 15 ngày làm việc

Chuyển khoản qua ngân hàng

05 – 07 ngày làm việc

6. Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm;

Do Medigo chỉ cung cấp công cụ hỗ trợ cho Người dùng thực hiện việc kết nối, liên lạc với Nhà thuốc và Nhà Thuốc với Nhà Phân Phối để sử dụng dịch vụ hỗ trợ đặt thuốc online do Ứng dụng Medigo cung cấp mà không trực tiếp cung cấp hàng hóa cho Người dùng, Nhà Thuốc. Nên Medigo không có quy trình bảo hành/bảo trì. Chính sách bảo hành/bảo trì sản phẩm sẽ tuân theo nội dung quy định tại chính sách bảo hành/bảo trì sản phẩm của Nhà thuốc, Nhà Phân Phối và đơn vị cung cấp, sản xuất sản phẩm.

7. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại;

                Bước 1: Người khiếu nại có gửi khiếu nại và thông tin đến Medigo đến địa chỉ email: cskh@medigoapp.com; hoặc Gọi điện đến số điện thoại 0868.550.088; hoặc Gửi thư đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần MEDIGO SOFTWARE Việt Nam, địa chỉ: Y1 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

                Bước 2: Medigo sẽ tiếp nhận các vấn đề đã được thông tin, tùy theo tính chất và mức độ của vấn đề thì Medigo sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ giải quyết khiếu nại đó.

IV. Quy trình thanh toán

1. Thanh toán giữa Người dùng và Nhà thuốc:

Việc thanh toán giữa Người dùng và Nhà thuốc được thực hiện theo hình thức COD.

Bước 1. Sau khi Người dùng xác nhận đơn hàng. Nhà thuốc gửi thông tin địa điểm nhận hàng cho Medigo. Medigo tìm kiếm người vận chuyển trên một ứng dụng của đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển. Người vận chuyển đến Nhà thuốc nhận đơn hàng và giao hàng đến cho Người dùng.

Bước 2. Người vận chuyển thanh toán cho Nhà thuốc khi lấy hàng.

Bước 3. Người dùng thanh toán phí vận chuyển và giá trị đơn hàng cho người vận chuyển khi nhận hàng.

2. Thanh toán giữa Nhà Phân Phối với Medigo:

Nhà Phân Phối phải thanh toán cho Medigo một khoản phí dịch vụ trên mỗi Đơn Hàng Thành Công. Theo đó, đơn hàng thành công là đơn hàng đã giao và khách hàng đã thanh toán.

Cụ thể: Trên từng Đơn Hàng Thành Công, Medigo sẽ thu phí theo phần trăm chiết khấu trên giá trị của các sản phẩm trong đơn hàng. Phần trăm chiết khấu này được liệt kê theo sản phẩm được thỏa thuận giữa các bên. Medigo có thể xác định hoặc thay đổi phí này theo toàn quyền quyết định của mình, cho là cần thiết hoặc phù hợp với hoạt động kinh doanh.

Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản vào thông tin tài khoản của Medigo.

Tổng số tiền sau mỗi đơn hàng thành công đã bao gồm cả Tiền hàng hóa ,Phí Dịch Vụ và các khoản phí/thanh toán phát sinh mà Nhà Phân Phối đang thu hộ cho Medigo.

Dư nợ xác định = phí dịch vụ + phí khác (nếu có)+ phí giao hàng (nếu có).

Đối soát, thanh toán phí dịch vụ và khoản thu hộ khi phân phối hàng hóa nhận ký gửi:

3. Thanh toán giữa Nhà thuốc với Medigo:

Bước 1. Nhà thuốc sẽ chuyển một khoản tiền mặt cho Medigo. Medigo sẽ cập nhật con số của khoản tiền mặt mà Nhà thuốc đã chuyển lên Ứng dụng Nhà thuốc.

Bước 2. Mỗi đơn thuốc bán ra thông qua Ứng dụng Medigo, Medigo sẽ trừ đi số tiền hiển thị trên Ứng dụng Medigo Nhà thuốc một khoản tương đương 9.9% giá trị trên mỗi đơn thuốc bán ra (đã bao gồm thuế VAT) và 800đ (tám trăm đồng) tiền bao bì đóng gói.

Bước 3. Số tiền sẽ trừ dần cho đến khi còn 0 đồng khi đó Nhà thuốc phải chuyển thêm tiền mặt, Medigo sẽ cập nhật số tiền trên tài khoản của Nhà thuốc tương ứng với số tiền mà Nhà thuốc đã chuyển. Khi đó, Nhà thuốc có thể tiếp tục nhận đơn hàng. (Trong trường hợp Nhà thuốc và Medigo ngừng hợp tác số tiền còn lại trong tài khoản của Nhà thuốc sẽ được Medigo hoàn trả).

VI. Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

a. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân:

Ứng dụng Medigo thu thập thông tin của Người dùng, Nhà thuốc, Nhà Phân Phối sử dụng vào các mục đích như sau:

Phạm vi thu thập thông tin cá nhân của Ứng dụng Medigo như sau:

b. Phạm vi sử dụng thông tin:

Các thông tin mà Người dùng, Đối Tác cung cấp có thể được sử dụng trong các mục đích sau đây:

c. Thời gian Lưu trữ thông tin

Medigo sẽ lưu giữ bản sao thông tin của Người dùng, Đối Tác trong một thời gian hợp lí miễn là Người dùng, Nhà thuốc duy trì tài khoản của mình hoặc khi cần thiết phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ của Medigo hoặc Người dùng, Nhà Thuốc có yêu cầu hủy (đối với Nhà Phân Phối là khi mối quan hệ giữa Nhà Phân Phối và Medigo chấm dứt hoặc Nhà Phân Phối có yêu cầu hủy). Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Người dùng và Đối Tác sẽ được bảo mật trên máy chủ của Medigo.

d. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với các thông tin đó

e. Địa chỉ của Medigo, bao gồm cách thức liên hệ để Người dùng, Nhà thuốc có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDIGO SOFTWARE

Địa chỉ: Y1 đường Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: 0868.550.088                    Email: cskh@medigoapp.com

f. Cách thức liên hệ để Người dùng, Đối Tác có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến Người dùng, Đối Tác:

Người dùng, Đối Tác có thể sử dụng các phương thức sau để hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến Người dùng, Đối Tác:

g. Phương thức và công cụ để Người dùng, Đối Tác tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên Ứng dụng Medigo

Medigo không cung cấp tài khoản truy cập và ứng dụng dành riêng cho Nhà Phân Phối để đăng nhập vào Ứng dụng Medigo, mọi hoạt động của Nhà Phân Phối sẽ được hỗ trợ từ Medigo bao gồm cập nhật hàng hóa lên Ứng dụng và nhận thông tin đặt hàng từ Nhà Thuốc.

h. Cam kết bảo mật thông tin của Người dùng, Nhà thuốc, Nhà Phân Phối:

i. Cơ chế tiếp cận và giải quyết khiếu nại của Người dùng, Đối Tác liên quan đến việc thông tin của Người dùng, Đối Tác bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo:

VII. Quản lý thông tin trên website, ứng dụng

i) Cơ chế rà soát, kiếm soát thông tin được đăng tải trên Ứng dụng:

        Đối với thông tin của Nhà thuốc được đăng tải trên Ứng dụng Medigo:

        Trường hợp nội dung không phù hợp sẽ được Medigo từ chối duyệt và xóa đi. Lưu ý: Sản phẩm được đăng bán trên Ứng dụng thuộc danh sách thuốc không kê đơn, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế và sản phẩm tiêu dùng khác đã được Medigo liệt kê sẵn và cập nhật trên Ứng dụng. Nhà thuốc chỉ được phép đăng bán các sản phẩm thuộc danh mục gợi ý của Medigo được cập nhật trên Ứng dụng.

        Thông tin sản phẩm khi được đăng sẽ được Medigo thẩm định và phê duyệt. Thời gian phê duyệt: từ 01 đến 02 ngày; Trường hợp cần kiểm tra chi tiết và điều kiện đặc biệt thời gian có thể kéo dài không quá 10 ngày làm việc. Sau khi sản phẩm được phê duyệt sẽ được cập nhật và hiển thị lên Ứng dụng Medigo và Người dùng có thể thấy được thông

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A4D.tmp.jpg

Hình ảnh minh họa một bài đăng của Nhà Thuốc đang được Medigo kiểm tra

        Bước 1. Nhà thuốc truy cập vào Ứng dụng và nhấp chọn “Kho hàng”:

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A4E.tmp.jpg 

        Bước 2. Nhà thuốc nhấp chọn vào sản phẩm muốn điều chỉnh.

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A4F.tmp.jpg 

        Bước 3. Điều chỉnh hoặc xóa thông tin sản phẩm.

        Trường hợp Nhà Thuốc cập nhật tình trạng sản phẩm thì Nhà thuốc nhấp chọn điều chỉnh nút chức năng cập nhật trạng thái đơn hàng bằng cách nhấp

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A50.tmp.jpg

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A51.tmp.jpg

        Trường hợp Nhà thuốc muốn xóa đi thông tin sản phẩm. Nhà thuốc nhấp chọn vào nút chức năng “Xóa” và nhấp chọn “Ok” để hoàn tất việc xóa sản phẩm.

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A52.tmp.jpg

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A62.tmp.jpg

        Trừ thông tin về số điện thoại Medigo cho phép Người dùng điều chỉnh, chỉnh sửa, bổ sung các thông tin bao gồm: Họ và tên; Ngày sinh; Giới tính; Địa chỉ; Năm sinh; Giới tính. Người dùng có thể truy cập vào tài khoản của Người dùng trên Ứng dụng Medigo Người dùng và chỉnh sửa các thông tin nêu trên bất kỳ thời điểm nào.

        Medigo không cung cấp tài khoản truy cập và ứng dụng dành riêng cho Nhà Phân Phối để đăng nhập vào Ứng dụng Medigo, mọi hoạt động của Nhà Phân Phối sẽ được hỗ trợ từ Medigo bao gồm cập nhật hàng hóa lên Ứng dụng và nhận thông tin đặt hàng từ Nhà Thuốc.

ii) Quy định về đăng tin:

        ii.1) Trách nhiệm và cam kết chung:

        ii.2) Đơn vị nào đăng sản phẩm thuốc: Nhà Thuốc được phép đăng sản phẩm trực tiếp trên Ứng dụng theo sự kiếm soát của Medigo; Nhà Phân Phối đăng sản phẩm gián tiếp qua Medigo theo quy trình được nêu tại Đề án này.

        ii.3) Quy trình/Quy định về đăng tin:

        ii.4) Quy trình đăng tin:  

        ii.4.1) Đối với Nhà thuốc.

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1AB2.tmp.jpg

        Bước 1. Nhà thuốc truy cập vào Ứng dụng và nhấp chọn “Kho hàng”:

        Bước 2. Nhà thuốc nhấp chọn vào sản phẩm muốn điều chỉnh.

        Lưu ý: Sản phẩm được đăng bán trên Ứng dụng thuộc danh sách thuốc không kê đơn, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế và sản phẩm tiêu dùng khác đã được Medigo liệt kê sẵn và cập nhật trên Ứng dụng. Nhà thuốc chỉ được phép đăng bán các sản phẩm thuộc danh mục gợi ý của Medigo được cập nhật trên Ứng dụng.

        Bước 3. Điều chỉnh hoặc xóa thông tin sản phẩm.

        Trường hợp Nhà Thuốc cập nhật tình trạng sản phẩm thì Nhà thuốc nhấp chọn điều chỉnh nút chức năng cập nhật trạng thái đơn hàng bằng cách nhấp vào sản phẩm, nhấm chọn “nút chức năng trượt” để thông báo còn hàng/hết hàng; điều chỉnh đơn giá/đơn vị (nếu có); và nhấp chọn “hoàn thành”.

        Trường hợp Nhà thuốc muốn xóa đi thông tin sản phẩm. Nhà thuốc nhấp chọn vào nút chức năng “Xóa” và nhấp chọn “Ok” để hoàn tất việc xóa sản phẩm.

        Lưu ý: Vui lòng tham khảo chi tiết (kèm hình minh họa) bên dưới.

        Quy trình minh họa bằng hình ảnh: (Đối với Nhà Thuốc)

        Medigo hỗ trợ Nhà thuốc cập nhật thông tin sản phẩm lên nền tảng Ứng dụng của Medigo theo quy trình cụ thể như sau:

        Tại trang chủ Nhà thuốc nhấp chọn kho hàng

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A38.tmp.jpg 

        Nhà thuốc nhấp chọn

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A39.tmp.jpg 

        Nhà thuốc nhập thông tin sản phẩm mà Nhà thuốc đang có. Medigo sẽ hiển thị các sản phẩm là thuốc không kê đơn được nêu sẵn tại Ứng dụng để Nhà thuốc thực hiện lựa chọn và đăng bán.

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A4A.tmp.jpg 

        Nhà thuốc nhập thông tin đơn vị, đơn giá và tình trạng còn hoặc hết hàng và nhấp chọn hoàn thành.

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A4B.tmp.jpg 

        Sau khi nhấp chọn hoàn thành thì sẽ hiện thông tin thông báo như sau:

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A4C.tmp.jpg 

        Bước 4. Medigo tiến hành kiểm duyệt thông tin mà Nhà thuốc đăng tải lên Ứng dụng. Thời gian kiểm duyệt sẽ từ 01 đến 02 ngày; Trường hợp cần kiểm tra chi tiết và điều kiện đặc biệt thời gian có thể kéo dài không quá 10 ngày làm việc.

Description: C:\Users\WIN10~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1AB3.tmp.jpg 

Hình ảnh minh họa một bài đăng của Nhà Thuốc đang được Medigo kiểm tra

        Bước 5. Thông tin sau khi được kiểm duyệt sẽ được phép cập nhật lên Ứng dụng và hiển thị trên Ứng dụng của Người dùng.

        Lưu ý: Do sản phẩm của Nhà thuốc phải đảm bảo luôn có hàng để giao cho Người tiêu dùng. Nên Medigo cho phép Nhà thuốc cập nhật liên tục về tình trạng của sản phẩm cụ thể Medigo cho phép Nhà thuốc điều chỉnh thông tin “còn hàng”/”hết hàng” của sản phẩm; hoặc xóa sản phẩm nhằm đảm bảo thông tin luôn được cập nhật và sẵn sàng.

        ii.4.2) Đối với Nhà Phân Phối:

Description: C:\Dang Xu Ly\working\Giay phep\Website_Dang xu ly\Medigo\Ho so dang ky Medigo_Form\Ho so_Medigo\Ho so final_sua doi\File Thong Tin Bo Sung\3.1.d.i btm - create - update product_1.png

Description: C:\Dang Xu Ly\working\Giay phep\Website_Dang xu ly\Medigo\Ho so dang ky Medigo_Form\Ho so_Medigo\Ho so final_sua doi\File Thong Tin Bo Sung\3.1.d.i btm - create - update product_2.png

        ii.5) Hàng hóa dịch vụ được đăng tải: các sản phẩm chính được đăng tải lên Ứng dụng là Sản phẩm thuộc danh sách thuốc không kê đơn, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế và sản phẩm tiêu dùng khác đã được Medigo liệt kê sẵn và cập nhật trên Ứng dụng. Đối tác chỉ được phép đăng bán các sản phẩm thuộc danh mục gợi ý của Medigo được cập nhật trên Ứng dụng.

        ii.6) Ngôn ngữ, các hành vi bị cấm:

        Ngôn ngữ, hành vi bị nghiêm cấm khi sử dụng Ứng dụng Medigo:

        ii.7) Các sản phẩm/dịch vụ bị cấm bán, cấm quảng cáo:

        ii.8) Quy định kiểm soát chất lượng hàng hóa dịch vụ:

        Đối với sản phẩm do đối tác (Nhà Thuốc/Nhà Phân Phối) cung cấp, đối tác phải chịu trách nhiệm đảm bảo sản phẩm đúng chất lượng, đúng với mô tả trên Ứng dụng. Medigo không tham gia vào quá trình xử lý cũng như quản lý chất lượng sản phẩm do đối tác cung cấp, Medigo chỉ yêu cầu đối tác phải đảm bảo tính trung thực và cung cấp đầy đủ các giấy phép theo yêu cầu của Medigo nhằm đảm bảo đối tác đáp ứng các điều kiện kinh doanh dược phẩm. Do đó, việc tiếp nhận, kiểm tra chất lượng sản phẩm là trách nhiệm thuộc vào đối tác đó hoặc tùy vào thỏa thuận riêng giữa đối tác và người mua.

        Đối tác có trách nhiệm đảm bảo về hoạt động kinh doanh bao gồm giấy phép hoạt động (các giấy phép này phải đảm bảo còn hiệu lực và cập nhật cho Medigo khi có bất kỳ thay đổi).  

        Người Dùng có quyền khiếu nại, khiếu kiện trực tiếp người bán đối với các sản phẩm do người bán đã cung cấp hoặc gián tiếp thông qua Medigo.

        Medigo khuyến cáo Người Dùng cần kiểm tra các chính sách đối với hàng hóa có dự định mua của Nhà Thuốc và Nhà Thuốc cần kiểm tra các chính sách đối với hàng hóa của Nhà Phân Phối.

        Trường hợp nếu xảy ra vấn đề về chất lượng, Người Dùng, Nhà Thuốc thực hiện yêu cầu đổi trả theo quy định về chính sách đổi trả, hoàn tiền được nêu tại văn bản này; hoặc khiếu nại/giải quyết tranh chấp theo quy định tại văn bản này.

        ii.9) Quy trình phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

        Nếu một cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (“Chủ Sở Hữu Quyền SHTT”) hoặc là đại diện được ủy quyền Chủ Sở Hữu Quyền SHTT (“Đại Diện Quyền SHTT”) và Chủ Sở Hữu Quyền SHTT, Đại Diện Quyền SHTT đó  tin rằng các quyền của bản thân hoặc của thân chủ có khả năng bị xâm phạm, vui lòng báo bằng văn bản tới Medigo qua email cskh@medigoapp.com và cung cấp cho Medigo các tài liệu như được hướng dẫn sau đó để hỗ trợ việc giải quyết khiếu nại. Medigo sẽ xử lý các thông tin được cung cấp trong một khoảng thời gian hợp lý. Medigo sẽ phản hồi khiếu nại của Sở Hữu Quyền SHTT, Đại Diện Quyền SHTT trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Sở Hữu Quyền SHTT, Đại Diện Quyền SHTT. Vui lòng sử dụng đơn khiếu nại mẫu và chuẩn bị các hồ sơ cần thiết qua email cskh@medigoapp.com. Sau khi xác định được có hành vi xâm phạm, Medigo sẽ tiến hành gỡ bỏ thông tin bài viết đó và áp dụng cơ chế giải quyết tranh chấp theo quy định tại chính sách này.  

        ii.10) Chế tài áp dụng khi Thành Viên vi phạm:

        Đối Tác có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định tại Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng thì tùy mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm mà Medigo sẽ áp dụng một/nhiều biện pháp sau đối với Đối Tác có hành vi vi phạm:

VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

IX. Quyền và trách nhiệm của các bên

 1. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý website/ứng dụng Medigo:

 1. Quyền của Ban quản lý Ứng dụng Medigo:
 1. Tiến hành cung cấp dịch vụ và hỗ trợ việc sử dụng các dịch vụ/tính năng/tiện ích của Ứng dụng Medigo cho Người dùng, Nhà thuốc sau khi Người dùng, Nhà thuốc đã hoàn thành các điều kiện, thủ tục mà Medigo nêu ra.
 2. Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh Người dùng, Nhà thuốc cung cấp thông tin cho Medigo không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Medigo có quyền từ chối, tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và hủy bỏ tài khoản truy cập Ứng dụng Medigo.
 3. Kiểm tra/thẩm định/xem xét các thông tin của Người dùng, Nhà thuốc trước khi đăng tải lên Medigo; Được yêu cầu Người dùng, Nhà thuốc tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho việc kiểm tra/thẩm định/xem xét của mình.
 4. Gửi thư hoặc nhắn tin cảnh báo thông qua email, tin nhắn và/hoặc chấm dứt hoạt động tài khoản và/hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ của Người dùng, Nhà thuốc mà không phải bồi thường, bị phạt trong trường hợp xác định Người dùng và/hoặc Nhà thuốc đã vi phạm các quy định của Medigo;
 5. Được quyền thu thập những thông tin cần thiết từ Người dùng, Nhà thuốc để phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ trên Ứng dụng Medigo;
 6. Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, thông tin cá nhân của Người dùng, Nhà thuốc;
 7. Nhận các khoản phí sử dụng nền tảng trên mỗi đơn thuốc bán ra thông qua Ứng dụng Medigo (đã bao gồm thuế VAT) và  tiền bao bì đóng gói từ Nhà thuốc theo thỏa thuận;
 8. Loại bỏ khỏi Ứng dụng những thông tin có nội dung vi phạm pháp luật, Quy định của Medigo khi tự phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này;
 9. Medigo có thể chấm dứt quyền sử dụng một phần hoặc tất cả các dịch vụ Medigo cung cấp và sẽ thông báo cho Người dùng, Nhà thuốc trong thời hạn ít nhất mười (10) ngày kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm trong trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm các Quy chế của Medigo hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Medigo.
 10. Medigo giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Medigo theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Medigo nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
 11. Các quyền lợi khác được nêu tại chính sách của Medigo, hợp đồng, thỏa thuận giữa Medigo và Nhà thuốc.

 1. Trách nhiệm của Ban quản lý ứng dụng Medigo
 1. Yêu cầu Người dùng, Nhà thuốc khi sử dụng ứng dụng Medigo tiến hành cung cấp các đầy đủ các thông tin theo yêu cầu.
 2. Medigo có trách nhiệm cấp một tài khoản truy cập vào nền tảng Ứng dụng Medigo cho Người dùng, Nhà thuốc. Sau khi xét thấy đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện và yêu cầu;  
 3. Cung cấp thông tin, hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật qua Ứng dụng Medigo;
 4. Phối hợp với Người dùng, Nhà thuốc thực hiện đối soát, xác nhận số liệu thanh toán liên quan đến Dịch vụ. Phát hiện và phối hợp xử lý các giao dịch sai lệch theo quy trình được các bên thống nhất;
 5. Chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì một đường truyền kết nối ổn định. Phối hợp với Nhà thuốc trong việc kết nối Ứng dụng giữa Nhà thuốc với Người dùng để đảm bảo cho việc triển khai dịch vụ.
 6. Tiến hành hiệu chỉnh các lỗi chương trình hoặc các yêu cầu chưa được đáp ứng theo thỏa thuận của các bên.
 7. Cung cấp cho Nhà thuốc các thông tin, tài liệu cần thiết về Ứng dụng (nếu có) để Nhà thuốc sử dụng Dịch Vụ theo thỏa thuận giữa các bên.
 8. Medigo hoàn toàn không can thiệp vào hoạt động chuyên môn, không chịu bất kỳ trách nhiệm về mặt chuyên môn và pháp lý nào liên quan đến hoạt động tư vấn, bán lẻ thuốc của Nhà thuốc.
 9. Medigo không đưa ra bất kỳ cam đoan, bảo đảm, hoặc bảo lãnh nào về độ tin cậy, kịp thời, chất lượng, sự phù hợp, tính sẵn có, tính chính xác hoặc hoàn thiện của dịch vụ, ứng dụng và/hoặc Ứng dụng. Medigo không cam đoan hoặc bảo đảm rằng: i) Việc sử dụng dịch vụ, ứng dụng và/hoặc Ứng dụng sẽ được an toàn, kịp thời, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi; ii) Dịch vụ sẽ đáp ứng được các yêu cầu hoặc mong đợi của Nhà thuốc, Người Dùng; iii) Bất kỳ dữ liệu được lưu trữ nào sẽ chính xác hay đáng tin cậy; iv) Các lỗi hoặc khiếm khuyết trong ứng dụng và/hoặc Ứng dụng sẽ được sửa chữa; iv) Medigo có quyền trích/khấu trừ vào tiền duy trì của Nhà thuốc để thực hiện các trách nhiệm/nghĩa vụ phát sinh của Nhà thuốc trong trường hợp Nhà thuốc không thực hiện hoặc chậm thực hiện các trách nhiệm/nghĩa vụ của mình.
 10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Medigo, thỏa thuận và quy định pháp luật.

 1. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý ứng dụng Medigo đối với Nhà Phân Phối.
 1. Phối hợp với Nhà Phân Phối trong việc kết nối giữa Nhà Phân Phối với Nhà Thuốc để đảm bảo cho việc triển khai dịch vụ.
 2. Tiến hành hiệu chỉnh các lỗi chương trình hoặc các yêu cầu chưa được đáp ứng theo hợp đồng được hai bên ký xác nhận.
 3. Medigo không đưa ra bất kỳ cam đoan, bảo đảm, hoặc bảo lãnh nào về độ tin cậy, kịp thời, chất lượng, sự phù hợp, tính sẵn có, tính chính xác hoặc hoàn thiện của dịch vụ, ứng dụng và/hoặc Ứng Dụng.
 4. Medigo không cam đoan hoặc bảo đảm rằng: i) Việc sử dụng dịch vụ, ứng dụng và/hoặc Ứng dụng sẽ được an toàn, kịp thời, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi; ii) Dịch vụ sẽ đáp ứng được các yêu cầu hoặc mong đợi của Nhà Phân Phối; Các lỗi hoặc khiếm khuyết trong ứng dụng và/hoặc Ứng Dụng sẽ được sửa chữa.
 5. Medigo bảo lưu quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định, quy trình nhằm phù hợp với hoạt động của Ứng Dụng.
 6. Medigo được quyền đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ và/hoặc cho phép Nhà Thuốc đánh giá hàng hóa, dịch vụ của Nhà Phân Phối;  
 7. Medigo được toàn quyền xử lý đối với đơn hàng, hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp Nhà Phân Phối không đảm bảo các cam kết về thời gian vận hành, các chính sách vận hành nói chung và Medigo được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm, không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, kể cả việc bồi thường thiệt hại. Tùy theo quyền quyết định của mình khi xét thấy hợp lý, Medigo có quyền từ chối xử lý khiếu nại.
 8. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Medigo, hợp đồng và quy định pháp luật.

 1. Quyền và trách nhiệm của Nhà Thuốc trên website/ứng dụng Medigo:

 1. Quyền của Nhà thuốc
 1. Nhà thuốc là đối tác của Medigo đăng ký tài khoản trên Medigo để cung cấp dịch vụ đặt thuốc online cho Người dùng.  
 2. Khi được Medigo cấp tài khoản sử dụng trên ứng dụng Medigo, Nhà thuốc sẽ được quyền sử dụng các công cụ/tiện ích hỗ trợ trên Ứng dụng Medigo để trao đổi, tư vấn, liên lạc với Người dùng. Được hưởng các quyền lợi theo chính sách/hợp đồng hợp tác do Medigo đề ra trong quá trình hoạt động.
 3. Nhà thuốc có quyền đóng góp ý kiến cho Medigo trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, email hoặc gọi điện trực tiếp cho Medigo.
 4. Được thông báo trước 15 (mười lăm) ngày khi Medigo có thay đổi và/hoặc (vĩnh viễn hay tạm thời) ngừng cung cấp Ứng dụng (hoặc các tính năng kèm theo Ứng dụng).
 5. Các quyền lợi khác được nêu tại chính sách của Medigo, hợp đồng, thỏa thuận giữa Medigo và Nhà thuốc.

 1. Trách nhiệm của Nhà thuốc
 1. Cung cấp các thông tin, tài liệu quy trình nghiệp vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho Medigo thực hiện các công việc/trách nhiệm/quyền lợi theo thỏa thuận.
 2. Trong quá trình giao dịch, Nhà thuốc sẽ nhận lại đơn hàng nếu đơn hàng gửi trả lại Nhà thuốc trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm giao hàng với lý do Người dùng không nhận hàng và đơn hàng được giữ nguyên kiện.
 3. Bố trí, sắp xếp dược sĩ để tham gia chương trình đào tạo do Medigo tổ chức theo sự sắp xếp, chỉ định và thông báo của Medigo tùy từng thời điểm.
 4. Nhà thuốc cung cấp cho Medigo các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn: hình ảnh; số điện thoại; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy phép kinh doanh; giấy chứng nhận thông tin về lý lịch; văn bằng, chứng chỉ của những người chịu trách nhiệm về dược của Nhà thuốc và dược sĩ. Các thông tin này Medigo dùng để xác nhận Nhà thuốc đủ điều kiện kinh doanh thuốc hoặc công bố đến Người dùng hoặc để thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan. Nếu các thông tin này có thay đổi, Nhà thuốc phải ngay lập tức báo lại cho Medigo. Ngoài ra, các thông tin này có thể được Medigo sử dụng để công bố trên ứng dụng, website của Medigo hoặc các công cụ, nền tảng khác (bao gồm nhưng không giới hạn: Facebook, Google, các chiến dịch quảng cáo).
 5. Nhà thuốc chịu trách nhiệm tìm hiểu đầy đủ thông tin cần thiết của Người dùng bao gồm nhưng không giới hạn về độ tuổi; tình trạng sức khỏe; mức độ bệnh; lịch sử bệnh; nguồn gốc của đơn thuốc do Người dùng cung cấp và các thông tin khác để đảm bảo an toàn, hợp lý và hiệu quả. Nhà thuốc chủ động gọi điện cho Người dùng để xác định các thông tin này.
 6. Nhà thuốc có trách nhiệm làm đúng theo quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh thuốc bao gồm nhưng không giới hạn: không kinh doanh các loại thuốc, chất không nhằm mục đích phòng bệnh, chữa bệnh; Các thuốc chưa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam;…
 7. Bảo quản các tài liệu, thông tin (nếu có) được giao để sử dụng Dịch Vụ và phải hoàn trả đầy đủ cho Medigo sau khi hoàn thành công việc;
 8. Không cung cấp các thông tin bất lợi hoặc có ý kiến, luận điệu, nói xấu hay hành động dưới bất kỳ hình thức nào mà gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng, uy tín, danh dự và hình ảnh của Medigo trong thời hạn hợp đồng giữa Medigo và Nhà Thuốc và ngay cả khi hợp đồng giữa Medigo và Nhà Thuốc chấm dứt.
 9. Nhà thuốc cam kết việc sử dụng các chức năng, tiện ích trên Ứng dụng không vi phạm/làm ảnh hưởng đến bất kỳ quyền và lợi ích của bên thứ ba nào mà MEDIGO không có nghĩa vụ phải biết. Đồng thời, Nhà thuốc chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý với bên thứ ba và miễn trừ cho Medigo mọi thiệt hại phát sinh do Nhà thuốc vi phạm quy định tại văn bản này và quy định pháp luật.
 10. Nhà thuốc hỗ trợ không tính phí cho các chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi do Medigo tổ chức ​bao gồm nhưng không​ giới hạn: Cho phép gắn logo của Medigo theo hướng dẫn của Medigo tại địa chỉ Nhà thuốc; truyền thông về Ứng dụng tới Người dùng.
 11. Nhà thuốc được phép sử dụng Ứng dụng để sử dụng cho các mục đích, công việc được nêu tại thỏa thuận này. Thỏa thuận này không mặc nhiên trao quyền sở hữu Ứng dụng cho Nhà thuốc.
 12. Đảm bảo đã đọc và đồng ý tuân thủ các quy định về chất lượng dịch vụ và chính sách sử dụng của Medigo.
 13. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Medigo, thỏa thuận và quy định pháp luật.

 1. Quyền và trách nhiệm của Nhà Phân Phối trên website/ứng dụng Medigo:

 1. Cung cấp các thông tin, tài liệu quy trình nghiệp vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho Medigo thực hiện các công việc/trách nhiệm/quyền lợi của Medigo;
 2. Nhà Phân Phối cung cấp cho Medigo các thông tin theo yêu cầu và quy định chính sách của Medigo. Các thông tin này Medigo dùng để xác nhận Nhà Phân Phối đủ điều kiện kinh doanh hàng hóa hoặc công bố đến Nhà Thuốc hoặc để thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan. Nếu các thông tin này có thay đổi, Nhà Phân Phối phải ngay lập tức báo lại cho Medigo;
 3. Nhà Phân Phối có nghĩa vụ xuất hoá đơn cho tất cả các đơn hàng mà Nhà Phân Phối giao dịch với Nhà Thuốc thông qua Ứng Dụng Medigo theo quy định của pháp luật.
 4. Không cung cấp các thông tin bất lợi hoặc có ý kiến, luận điệu, nói xấu hay hành động dưới bất kỳ hình thức nào mà gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng, uy tín, danh dự và hình ảnh của Medigo trong thời hạn hợp tác và ngay cả khi mối quan hệ hợp tác giữa Medigo và Nhà Phân Phối chấm dứt.
 5. Nhà Phân Phối cam kết việc thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng giữa Nhà Phân Phối và Medigo không vi phạm/làm ảnh hưởng đến bất kỳ quyền và lợi ích của bên thứ ba nào mà Medigo không có nghĩa vụ phải biết. Đồng thời, Nhà Phân Phối chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý với bên thứ ba và miễn trừ cho Medigo mọi thiệt hại phát sinh do Nhà Phân Phối vi phạm quy định tại Hợp Đồng này và quy pháp luật.
 6. Nhà Phân Phối đảm bảo nguyên tắc quản lý về giá thuốc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng. Thực hiện các biện pháp bình ổn giá thuốc theo quy định của Luật giá đối với thuốc thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu khi có biến động bất thường về giá hoặc mặt bằng giá biến động ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế - xã hội;
 7. Bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất/ xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo đúng quy trình sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký hoặc công bố;
 8. Chịu trách nhiệm về nguồn gốc, chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc do cơ sở sản xuất và chỉ được phép xuất xưởng thuốc, nguyên liệu làm thuốc đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký;
 9. Theo dõi chất lượng, an toàn, hiệu quả của thuốc, nguyên liệu làm thuốc do cơ sở sản xuất trong thời gian lưu hành trên thị trường và thu hồi thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo quy định của Luật này;
 10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Medigo, Hợp Đồng và quy định pháp luật.

 1. Quyền và trách nhiệm của khách hàng (người mua, người sử dụng dịch vụ…) trên website/ứng dụng Medigo:

4.1. Quyền của Người dùng

 1. Người dùng được hiểu là bất kỳ cá nhân nào có nhu cầu sử dụng công cụ của Medigo cung cấp để tìm kiếm, liên hệ với các Nhà thuốc là đối tác của Medigo để đặt câu hỏi, trao đổi hình ảnh và nhận các câu trả lời, giải đáp các vấn đề về sức khỏe.
 2. Người dùng được sử dụng tài khoản, mật khẩu riêng để sử dụng dịch vụ được cung cấp trên Medigo;
 3. Người dùng có quyền đóng góp ý kiến cho Medigo trong quá trình sử dụng Ứng dụng Medigo. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, email hoặc gọi điện trực tiếp cho Medigo.
 4. Các quyền lợi khác được nêu tại chính sách của Medigo.

4.2. Trách nhiệm của Người dùng

 1. Chịu trách nhiệm bảo mật tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử dùng để đăng ký trên Medigo;
 2. Người dùng phải tuân thủ và thực hiện các quy định của pháp luật và quy định của Medigo khi sử dụng dịch vụ trên Ứng dụng Medigo;
 3. Cam kết những thông tin cung cấp cho Medigo là đầy đủ và chính xác. Nếu Người dùng phát hiện bất cứ bên thứ ba nào có hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng tên đăng ký và mật khẩu của mình (nếu có) trên Medigo thì Người dùng đó có trách nhiệm thông báo cho Medigo ngay lập tức kể từ thời điểm phát hiện hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng tên đăng ký và mật khẩu của mình (nếu có) để có biện pháp giải quyết phù hợp;
 4. Người dùng có trách nhiệm cung cấp thông tin đã thực hiện trên Medigo và hỗ trợ Medigo trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh có liên quan đến Người dùng trên Medigo;
 5. Người dùng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Medigo vào những mục đích bất hợp pháp, trái quy định và chính sách của Medigo, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra hoặc phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Ứng dụng Medigo. Trong trường hợp vi phạm thì Người dùng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật;
 6. Cam kết tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của Medigo bằng việc tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam cũng như của quốc tế có liên quan;
 7. Cam kết không hành động gây mất uy tín của Medigo dưới mọi hình thức;
 8. Cam kết không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn trên Ứng dụng Medigo;
 9. Cam kết không hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng của Medigo;
 10. Không gửi hoặc chuyển các thông tin vi phạm quy định của Medigo, bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, phản động, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn nào;
 11. Không gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;
 12. Không gửi hoặc chuyển thư rác, thông tin về các cuộc thi, thông tin khảo sát, hoặc nhắn tin, gọi điện chứa các thông tin như trên thông qua Medigo bất kể với mục đích thương mại hay không.
 13. Các trách nhiệm khác được nêu tại chính sách của Medigo.

5. Phân định trách nhiệm giữa thương nhân/tổ chức và đối tác (người bán, nhà cung cấp…) trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website, ứng dụng  với khách hàng

Quy trình giải quyết tranh chấp:

        Bước 1: Người khiếu nại có gửi khiếu nại và thông tin đến Medigo đến địa chỉ email: cskh@medigoapp.com; hoặc Gọi điện đến số điện thoại 0868.550.088; hoặc Gửi thư đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần MEDIGO SOFTWARE Việt Nam, địa chỉ: Y1 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

        Bước 2: Medigo sẽ tiếp nhận các vấn đề đã được thông tin, tùy theo tính chất và mức độ của vấn đề thì Medigo sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ giải quyết khiếu nại đó.

Medigo tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Medigo sẽ sẵn sàng cung cấp những thông tin liên quan nếu được yêu cầu và việc cung cấp thông tin được xác định là cần thiết để hỗ trợ giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

Nghĩa vụ của bên vận chuyển:

Quyền của bên vận chuyển:

Nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển:

Quyền của bên thuê vận chuyển:

X. Điều khoản áp dụng

Quy chế của Medigo chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Medigo có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Medigo cho các Thành viên được biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc Thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc Thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này. Quy chế hoạt động sẽ được Medigo cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia Medigo có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên Ứng dụng Medigo.

XI. Điều khoản cam kết

 1. Mọi Thành Viên khi sử dụng Ứng dụng Medigo thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo Quy chế này.
 2. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ với Medigo theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY
CHỨC DANH

LE HUU HA

Lưu ý: Thương nhân, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp trên trang online.gov.vn để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.